Oznaka CE

V skladu z določbami pravilnika za osebno varovalno opremo (direktiva 89/686/EGS) z oznako CE, proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa.

Kategorija tveganja

Kategorija 1 (minimalna tveganja) zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi. V to kategorijo spada izključno osebna varovalna oprema za varovanje pred površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi, večji od 50 stopinj, oz. z atmosferskimi dejavniki, ki niso izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma, sončnimi žarki. Kategorija 3 (visoko tveganje): V to kategorijo spada osebna varovalna oprema, ki je namenjena za varovanje  pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

Kategorija 2 (srednje tveganje): Zajema osebno varovalno opremo, ki ni navedena pri prejšnjih dveh kategorijah.

Klasifikacija standardov za zaščitne rokavice

EN 420 Splošne zahteve za zaščitne rokavice

Ta standard opredeljuje splošne zahteve in ustrezne preskusne postopke za oblikovanje rokavic in njihovo izdelavo, odpornost materialov za rokavice proti prodiranju vode, neškodljivost, udobje, učinkovitost, označevanje in informacije, ki jih zagotovi proizvajalec in ki veljajo za vse varovalne rokavice.

EN 388 Mehanska zaščita

Zaščitni nivoji:

A: Odpornost na obrabo (0-4)B: Odpornost na prerez (0-5)C: Odpornost na trganje (0-4)D: Odpornost na prebod (0-4)Ocenjevalna lestvica:1 – minimalno2 – dobro3 – zelo dobro4 ali več – odlično0 ali x – brez zaščite

EN 407 Zaščita pred toplotnimi tveganji (vročino in/ali ognjem)

Zaščitni nivoji:

A: Obnašanje pri gorenju (0-4)B: Odpornost na kontaktno toploto (0-4)C: Odpornost na konvekcijsko toploto (0-4)D: Odpornost na sevalno toploto (0-4)E: Odpornost na manjša zlitja tekoče kovine (0-4)F: Odpornost na večja zlitja tekoče kovine (0-4)

EN 511  Zaščita pred nizkimi temperaturami

Zaščitni nivoji:

A: Zaščita pred konvekcijskim mrazom (0-4)B: Zaščita pred kontaktnim mrazom (0-4)C: Vodoodpornost (0-1)

EN 421 Zaščita pred radioaktivno kontaminacijo in ionizirajočim sevanjem

Zaščitna rokavica ščiti pred ionizirajočem sevanjem in radioaktivno kontaminacijo.

EN 374 Zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi

Zaščitne rokavice so s tem piktogramom vodoodporne in so dosegle pri najmanj 3 od 12 preizkušenih kemikalijah glede na standard EN 374 najmanj 3 (> 30 min.) stopnjo.
Črkovna oznakaKemijske spojineRazred kemikalije
AMetanolPrimarni alkohol
BAcetonKeton
CAcetonitrilNitrilna zmes
DDiklormetanKloriran parafin
EOgljikov disulfidOrganska zmes + žveplo
FToluenAromatičen ogljikovodik
GDietilaminAmin
HTetrahidrofuranZmes etra
IEtil AcetatEster
JN-HeptanNasičen ogljikovodik
KNatrijev hidroksidAnorganska osnova
LŽveplena kislinaAnorganska mineralna kislina

EN 60903  Zaščita pri delu pod napetostjo.

Zaščitne rokavice iz izolacijskega materiala.

EN 1082 Zaščita pred urezninami in vbodom ročnega noža

Klasifikacija standardov za zaščitne maske

EN 140: Zaščita dihal – Polobrazne in četrtinske maske

EN 14387: Zaščita dihal – Plinski in kombinirani filtri

EN 143: Zaščita dihal – Filtri za zaščito pred delci

P1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

EN 149: Zaščita dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci

Razdelitev filtrirnih polmask za zaščito pred delci EN 149:2001+A1:2009: FFP1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

Klasifikacija standardov za zaščitno obutev

EN ISO 20345: Zaščitna obutev s kapico, mehanska zaščita je preverjena z 200 J

EN ISO 20347: Zaščitna obutev, primeren za delo, kjer obstaja majhna možnost poškodbe zaradi mehanskih vplivov.

KategorijaLastnostiMaterial
S1Zaprti petni del, zaščitna kapica, antistatični podplat, prevzem energije v peti.Usnje
S1PS1+ dodatna zaščita pred prebodom podplataUsnje
S2S1 + dodatna zaščita pred vpijanjem vode, za vodoprebojnostUsnje
S3S2 + vložek za zaščito pred prebodom podplataUsnje
S4Antistatični podplat, vodotesnost, prevzem energije v podplatuGumi ali PVC
S5S4+ zaščita pred prebodom podplati, vmesni neprebojni podplat, profiliran podplatGumi ali PVC

Klasifikacija standardov za sluh in glavo

Zaščita sluha ureja standard EN 352:

EN 352-1: Varovala sluha – Naušniki

EN 352-2: Varovala sluha – Ušesni čepki

EN 352-3: Varovala sluha – Naušniki za pritrditev na industrijsko čelado

Zaščita glave ureja standard EN 397:

EN 397: Industrijske zaščitne čelade

Klasifikacija standardov za oči

EN 166: Osebno varovanje oči

EN 169: Osebno varovanje oči – Filtri za varilne in sorodne tehnike

EN 170: Osebno varovanje oči – Ultravijolični filtri-zahteve za prepustnost

EN 171: Osebno varovanje oči – Infrardeči filtri-zahteve za prepustnost

EN 172: Osebno varovanje oči – Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji

EN 175: Osebno varovanje oči – Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih delih

EN 379: Osebno varovanje oči – Samozatemnitveni filtri za varjenje

EN 207: Osebno varovanje oči – Filtri in varovala za zaščito oči pred laserskimi žarki

EN 208: Osebno varovanje oči – Oprema za zaščito oči pri nastavitvah laserja in laserskih sistemov

EN 1731: Osebno varovanje oči – Ščitnik za oči in obraz za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

Klasifikacija standardov za oblačila

EN 343: Varovalna obleka: Delovna obleka za zaščito pred dežjem

EN 342: Varovalna obleka: Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom

EN 11611 (nadomesti standard: EN 470): Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih

EN 6529 (nadomesti standard EN 369): Varovalna obleka: Zaščita pred kemikalijami (odpornost materiala za delovne obleke proti prepustnosti tekočin in plinov)

EN 471: Dobrovidna opozorilna obleka

EN 11612 (nadomesti standard EN 531): Varovalna obleka: Oblačila za zaščito pred toploto in plamenom

EN 1073: Varovalna obleka pred radioaktivno kontaminacijo (zaščita pred onesnaženjem z radioaktivnimi delci)

EN 1149: Varovalna obleka: Elektrostatične lastnosti

EN 381: Varovalna obleka za uporabnike ročnih žag

EN 943-1 Tip 1, Tip 2: Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, tip 2,  vključno s tekočimi aerosoli ter trdnimi delci. Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko z dovodom zraka in neprezračevano kemijsko varovalno obleko »neprepustno za plin (tip 1) in prepustno za plin« (tip 2)

EN 943-2 Tip 1: Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci.  Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, »nepropustno za plin« (tip 1), za reševalne ekipe

EN 14605 Tip 3, Tip 4: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikaliji – zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine, tip 3 ali za razpršila, tip 4, vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa

EN 13982 Tip 5: Varovalna obleka za varovanje pred trdimi delci, tip 5. Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdimo delci v zraku (oblačilo tipa 5)

EN 13034 Tip 6: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij, tip 6. Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6)

Klasifikacija standardov za opremo pri delu na višini

EN 353-1: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalne naprave za zaustavljanje na togem sidriranem vodilu

EN 353-2: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalne naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu

EN 354: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Vrvi z zaključno zanko

EN 355: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Blažilniki padca

EN 358: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi ter zanke

EN 360: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Samonavijalna zaustavitvena naprava

EN 361: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalni pasovi

EN 362: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Spojni elementi